Danmarks tofarvede frimærker
Brugernavn:
Password:
[Tilmeld] [Logon]
[Glemt password]


Om TOFWEB.dk
Hjemmesiden er udviklet for at kunne...

I KPK regi mødes den tofarvede studiegruppe otte gange om året. Til hvert møde er der på forhånd aftalt et emne, hvor et af medlemmerne fortæller om sin måde at samle på området. Medlemmer kan til mødet medbringe eget materiale, få hjælp til pladning m.m. En aften fortæller Niels om takningsfejl i 4ø75 og 8ø79 i 6 og 81 serien. Takningsnålene i takningsmaskinen er på det tidspunkt så slidte, og det sker, at en takningsnål knækker. Derved mangler mærkerne et takningshul for oven og for neden på mærket (Læs mere i Lasse Nielsen: Danmarks tofarvede frimærker 1870 – 1905, side 164). Niels viser sine mærker med takningsfejl frem og de cirkulerer rundt. Andre samlere har også takningsfejl med og nogle af disse takningsfejl bliver pladet. Det sker også, at tofarvede mærker skifter ejermand, og så ryger der andre mærker den modsatte vej.

En aften fortæller Henrik om parstykker og stribers betydning for pladningsarbejdet. Han er kommet i besiddelse af en hel del parstykker og striber fra tidlige serier i hovedgruppe 4. Han påviser, at der skal ske en ændring i 1878 serien, fordi to 3-striber med supplerende kendetegn dokumenterer dette. Det drøftes, hvordan vi sammen kan hjælpe hinanden videre ikke kun i 1878 serien men også andre serier ved hjælp af parstykker og striber.

Det tofarvede seminar
En gang årligt mødes tofarvede samlere fra det ganske land – ja også fra vore nabolande er der deltagere. Vi mødes fredag eftermiddag med indkvartering på en højskole eller en kaserne, og aktiviteterne fortsætter så til søndag middag, hvor der bliver sagt farvel og på gensyn til næste år. Det første seminar blev afholdt i 2000 og bortset fra et enkelt år har der været afholdt seminar siden. I 2011 afholdes seminaret den 7. – 9. januar på Slagelse kaserne. Sidste år var vi 45 deltagere, og vi vil gerne være flere, så er du interesseret, så følg med på den tofarvede hjemmeside.

På seminariet vises udstillingssamlinger, holdes foredrag, laves workshops, udveksles erfaringer, og ikke mindst så byttes der mærker. Karsten Jensen har medbragt sin udstillingssamling og fortæller om regler for opsætning. Hvor mange breve skal der være, og hvordan placeres teksten i forhold til det filatelistiske materiale? Der drøftes sjældenhedsgrad og sammenhængen mellem overskrift og tekst i forhold til det viste materiale. I en workshop arbejdes der med at lære takningsnøglerne KI og KII at kende. Arrangører og oplægsholder har på forhånd medbragt takningsnøglerne i kopi, og deltagerne har selv mærker med fra perioden 1870 – 1895, hvor det er muligt at placere mærket i en lodret række ved hjælp af takningsnøglerne. De erfarne samlere med godt kendskab til takningsnøglerne hjælper de mindre erfarne og nybegynderne. Disse opnår i løbet af workshoppen et godt grundlag for at arbejde videre med takningsbestemmelse.

Den jyske gruppe
I området omkring Århus mødes 6 til 10 samlere en gang om ugen. Møderne foregår dels privat og dels i Viby frimærkeklub. Den højere mødefrekvens gør, at klubbens medlemmer virkelig opnår resultater. I en periode blev der arbejdet meget med udvidede takningsnøgler til hver serie (f.eks. 69 omvendt serien). Samtidig arbejder gruppen intenst for at udvikle et pladningsværktøj med udgangspunkt i Lasse Nielsens bog samt de mange opdagelser, der er gjort siden bogens udgivelse. I øjeblikket arbejder to medlemmer med pladning af Karton-serien, herunder at registrere nye ændringer i forhold til hidtil kendt litteratur. Pladningsværktøjet var oprindelig en papirudgave, hvor man ved opslag ret hurtigt kunne plade mærker, men nu er samlerne i gang med at lave et elektronisk værktøj, hvor man langt hurtigere kan søge efter mærker med bestemte rammefejl eller ovalfejl.

Den tofarvede hjemmeside
Den tofarvede studiegruppe har siden udgivelsen af Lasse Nielsens bog Danmarks tofarvede frimærker 1870 – 1905 arbejdet for, at den forskning og de resultater, der opnås, bliver tilgængelige for alle. En del af forskningen fører til artikler i KPK’s medlemsblad NFT, men megen viden gøres også tilgængelig på www.tofarvet.dk. Studiegruppen har sikret sig, at Børge Schäffers samling af 4 øre og 8 øre blev scannet, inden KPK solgte samlingen på en auktion i København. Senest har studiegruppen sikret sig, at Post– og Telemuseets samling af helark er blevet scannet, og disse helark vil gradvist blive tilgængelige for alle på den tofarvede hjemmeside.
Hjemmesiden er ikke alene et sted, hvor man kan finde ny viden om de tofarvede. Samlere af tofarvede kan indsende indlæg, hvor man offentliggør sine opdagelser med tilhørende scanning af opdagelsen. Andre samlere kan så kommentere, og på den måde er der en dialog i gang, som så kan føre til ny viden.

Vil du vide mere
Den tofarvede studiegruppe har medlemmer fra alle egne af landet og måske også en i nærheden af dig, så vi kan skabe kontakt i dit lokalområde.
Du har også mulighed for at kontakte en af nedennævnte

NavnTelefonEmail
Henrik Stilling61 35 57 50henrikstilling@post.cybercity.dk
Niels Hjersing33 11 36 21niels.hjersing@skolekom.dk
Lars V. Hansen38 71 69 39lvhansen@post1.dknet.dk
Claus Hedegaard47 72 32 00clh@tdcadsl.dk